Seuraavat palvelut ovat erikoisalaamme:

Projektinjohto- ja rakennuttamispalvelut ( Tate )
Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheen läpivieminen
Suunnittelijoiden ( Tate ) kilpailutus ja valinta
Projektin suunnitteluttamisen ohjaus ( Tate )
Toteutusmuodon ja urakoitsijoiden valinta
Rakentamisen ohjaus ja työmaavalvonta
Takuuajan tehtävät

Työmaavalvonta ( Tate )
Valvonnan suunnittelu
Ajallinen, taloudellinen ja tekninen työmaavalvonta
Tarvittava dokumentointi

Kiinteistönylläpidon asiantuntijatehtävät ( Tate )
Kiinteistökehitys- ja kiinteistöjalostustehtävät
Asuin- ja liikerakentamiseen liittyvät edunvalvonta- ja konsultointitehtävät
Toimitilamuutokset ja tilanhankinta

Koulutus ( Tate )
Talotekniset järjestelmät ja niiden käyttö sekä elinkaaren hallinta

Copyright © Jukka Roto || +358 44 280 2620 || info@hvac.fi